Pengenalan:
Kursus ini memberikan pendedahan kepada teknik pengucapan awam agar para peserta dapat memperhebatkan teknik pengucapan dan ketrampilan bertutur di masa akan datang disamping dapat menyampaikan mesej yang berkesan serta meningkatkan keyakinan audiens terhadap  mesej yang disampaikan serta organisasi yang diwakilinya.

Tarikh :
14hb April 2018

Masa :
8.30 pagi – 5.30 petang

Tempat :
Pusat Latihan IDR

Jumlah Peserta :
39 orang peserta dari pelbagai NGO Perak