Pengenalan:
Kursus ini memberi pendedahan kepada kaedah penulisan laporan dan kertas kerja secara efektif dan akan membantu di dalam menghasilkan output yang terbaik. Garis panduan yang diberikan akan membantu di dalam memastikan laporan dan kertas kerja yang ditulis akan mencapai hasil seperti yang diharapkan. Ia juga membantu proses penyusunan dan persembahan maklumat yang lebih berstruktur dan mudah difahami oleh semua pihak.

Tarikh :
15 April 2018

Masa :
8.30 pagi – 5.30 petang

Tempat :
Pusat Latihan IDR

Jumlah Peserta :
50 orang peserta dari pelbagai NGO Perak